Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Υποβρύχιο ξενοδοχείο

thumb
Όπως για µια από τις κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνο­λογίας και σχεδιασµού, την Deep Ocean Technology (DOT), που το όραµά της για την κατασκευή του πρώτου υποβρύχι­ου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου στον κόσµο µπορεί να γίνει πραγµατικότητα µετά τη συµφωνία που υπεγράφη µε µια από τις εταιρείες - κολοσσούς της ναυπηγικής, µε έδρα το Ντουµπάι.
Η πρόταση της DOT για το υποθαλάσσιο πολυτελέστατο ξε­νοδοχείο µε το όνοµα «Water Discus» είναι φουτουριστική. Μοιάζει λες και είναι βγαλµένη από κάποια ταινία επιστηµονι­κής φαντασίας όπου όλα είναι δυνατά, όµορφα και εντυπω­σιακά. Μόνο που οι επιστήµονες της DOT δεν είναι εξπέρ στα ειδικά εφέ, αλλά σε extreme πρωτοποριακές κατασκευές.

Ο «υδάτινος δίσκος»

Το πρωτότυπο σχέδιό τους για το υποβρύχιο ξενοδοχείο προ­βλέπει τη δηµιουργία ενός συγκροτήµατος που θα στηρίζε­ται σε δυο δίσκους, εκ των οποίων ο ένας θα βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα και συγκεκριµένα σε βάθος δέκα µέτρων, ενώ ο άλλος θα βρίσκεται σε ύψος πέντε µε επτά µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.
Τα δυο κεντρικά τµήµατα του συγκροτήµατος θα ενώνονται µε τρεις βραχίονες, οι οποίοι θα αποτελούν και τα θεµέλια στον βυθό της θάλασσας, καθώς και µε έναν κάθετο άξονα, όπου θα βρίσκονται το ασανσέρ και το κλιµακοστάσιο. Σε πρώτη φάση στο υποβρύχιο τµήµα του ξενοδοχείου θα κατασκευαστούν είκοσι µία σουίτες που θα έχουν θέα, µέσω των τεράστιων γυάλινων ειδικών παραθύρων, κατευθείαν στον βυθό της θάλασσας.
Σε κάθε δωµάτιο της σουίτας θα υπάρχει ενσωµατωµένο ει­δικό εξωτερικό σύστηµα φωτισµού, το οποίο θα δίνει τη δυ­νατότητα στον ένοικο να φωτίζει όποιο σηµείο θέλει µέσα στη θάλασσα. Στο ίδιο επίπεδο θα υπάρχει υποβρύχιο κέντρο κα­ταδύσεων και πλήρως εξοπλισµένο µπαρ.
Στον δεύτερο δίσκο, που θα βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, θα κατασκευαστούν εστιατόρια, σπα και γενι­κά χώροι αναψυχής, καθώς και ένα φουτουριστικό λόµπι που θα είναι κτισµένο µέσα σε µια τεράστια πισίνα και θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να βλέπουν το κέντρο του υπο­θαλάσσιου δίσκου.
Έτσι θα µπορεί κάποιος να έχει θέα στο υποθαλάσσιο τµήµα του συγκροτήµατος και στις καταδυτικές δραστηριότητες µέσα από τις οθόνες που κρέµονται στο λόµπι. Στην οροφή του δί­σκου θα υπάρχουν ρουφ γκάρντεν και ελικοδρόµιο.

Ασφάλεια – περιβάλλον

Η ασφάλεια των επισκεπτών και των ενοίκων καθώς και οι επιπτώσεις µιας τέτοιας κατασκευής στο θαλάσσιο περιβάλ­λον είναι τα δυο ζητήµατα που απασχολούν περισσότερο τους σκεπτικιστές. Οι σχεδιαστές του φουτουριστικού ξενοδο­χείου επιμένουν ότι η κατασκευή είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να αντέχει σε όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αφού η ασφάλεια είναι παράγοντας υψίστης προτεραιότητας. Και όπως λένε, ακόμα και σε περίπτωση κινδύνου, ο υποβρύχιος δίσκος είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε μέσω ειδικών μηχανι­σμών να αναδύεται αμέσως στην επιφάνεια της θάλασσας. Το άλλο σοβαρό ερώτημα είναι αυτό των επιπτώσεων στο θα­λάσσιο περιβάλλον από τη μεταφορά τέτοιων δραστηριοτήτων ακόμα και στον βυθό. Οι εμπνευστές του σχεδίου υποστηρί­ζουν ότι οι κατασκευές δεν θα είναι ογκώδεις και θα σχεδιάζο­νται ανάλογα με την κλίμακα και τα ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε περιοχής. Λένε ακόμα ότι στην περίπτωση που θα παρατηρη­θούν επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην περίπτωση που επη­ρεαστεί η οικονομική ζωή ενός τόπου που συνδέεται με θα­λάσσιες δραστηριότητες, η κατασκευή έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται σε άλλο σημείο.
Το μοναδικό ερώτημα, βέβαια, στο οποίο δεν μπορούν να απαντήσουν όσοι επιστήμονες και σχεδιαστές βρίσκονται σε κατάσταση «μέθης» από την έμπνευση και τις δυνατότητες που προσφέρει η υψηλή τεχνολογία, είναι εάν υπάρχει λόγος και ανάγκη να μεταφερθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες ακό­μα και στον βυθό της θάλασσας μετά την καταστροφή των πα­ράκτιων περιοχών.

Από ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου