Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Η πρώτη νίκη των... «τρομοκρατών»

Από Το Ποντίκι:


Μια πρώτη νίκη στον δικαστικό μα­ραθώνιο των διώξεων για τα σοβαρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί τον Φεβρουάριο του ’13 στο εργοτάξιο των μεταλλείων χρυσού στις Σκου­ριές Χαλκιδικής, που είχε ως συνέ­πεια την καταστροφή μηχανημάτων στο εργοτάξιο και τον τραυματισμό τριών φυλάκων, πέτυχαν οι κάτοικοι της Ιερισσού.

Με ομόφωνη απόφαση ανακρι­τή και εισαγγελέα, οι 15 από τους συνολικά 22 διωκόμενους οι οποίοι κατηγορούνται για σύ­σταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνω­ση αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού δεν κρίθηκαν ύποπτοι φυγής και τέλεσης νέων αδικημάτων.

Η υπόθεση των μεταλλείων χρυσού με το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράττεται άμα τη λειτουργία τους, καθώς και τα όσα επακολού­θησαν των επεισοδίων στο εργοτάξιο της κοινο­πραξίας Ελληνικός Χρυσός στις 18 Φεβρουαρί­ου 2013, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΕΚΑΜ να πραγματοποιούννυχτερινές ένοπλες εφό­δους στα σπίτια κατοίκων της Ιερισσού και σο­βαρά επεισόδια να διεξάγονται ακόμα και στο προαύλιο του γυμνασίου της κοινότητας, είχαν απασχολήσει εκτενώς την κοινή γνώμη προκα­λώντας σωρεία αντιδράσεων.

Ήταν χαρακτηριστική η προσπάθεια των διω­κτικών αρχών και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να ταυτίσουν τις ογκώδεις διαδη­λώσεις των κατοίκων των χωριών που αντιδρούν στη λειτουργία του εργοταξίου με «τρομοκρατικές ενέργειες», αφού δεν είχαν διστάσει να «επι­στρατεύσουν» ακόμα και την ΕΥΠ προκειμένου να υποκλέψει τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις κινητοποιήσεις ενάντια στη λειτουρ­γία των μεταλλείων.

Στην ογκώδη δικογραφία συνολικά 2.500 σε­λίδων που είχε συντάξει η Εισαγγελία Πολυγύ­ρου και αφορούσε συνολικά 50 άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται τόσο στον εμπρη­σμό του εργοταξίου στις Σκουριές όσο και στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη θέση Λάκκος Καρατζά (τον Μάιο του ’13) με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού, επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν οι κατηγορούμενοι ως μέλη… εγκληματικής ορ­γάνωσης τα οποία έδρασαν βάσει σχεδίου!

Ο… υπαίτιος

Ως «αρχηγός της οργάνωσης» εμφανίζεται ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτι­κών Δραστηριοτήτων και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Τό-λης Παπαγεωργίου, στον οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καταλογίζεται πως: «Μέσω των τηλεοπτικών του εμφανίσεων και των αναρτή­σεων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο στόχος του είναι η διαμόρφωση συνθηκών επηρεασμού της κοινής γνώμης τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και ευρύτερα, η ενίσχυση του φοβικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ιερισσού, η πραγματοποίηση, με συνωμο­τικό και κωδικοποιημένο περιεχόμενο, τηλεφω­νικών επικοινωνιών, η πραγματοποίηση μυστι­κών συναντήσεων των μελών της για τη λήψη αποφάσεων που αφορούσαν είτε τη γενικότερη δράση της είτε την όλη διαχείριση ζητημάτων νομικής φύσεως».

Από την πλευρά τους, τόσο οι κατηγορούμε­νοι όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης τονίζουν πως οι διώξεις κρίνονται ως φρονηματικές και στόχο έχουν να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνη­μα της τοπικής κοινωνίας.

Εκ του αποτελέσματος της προανακριτικής δι­αδικασίας προκύπτει πως τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι δικαστικές αρχές δεν στοι­χειοθετούσαν κατηγορητήριο που να επιφέρει την επιβολή του μέτρου της προσωρινής κρά­τησης στους διωκόμενους, με συνέπεια όλοι οι εμπλεκόμενοι κάτοικοι να αφεθούν ελεύθε­ροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υπόθεση να παραπέμπεται σε τακτική δι­κάσιμο, που δεν έχει οριστεί ακόμα το πότε θα διεξαχθεί.

Όσον αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τη λειτουρ­γία των μεταλλείων και τις εργασίες για την επέ­κταση του εργοταξίου, οι κάτοικοι της Ιερισσού και των όμορων κοινοτήτων καταγγέλλουν πως εδώ και έναν χρόνο η Κοινοπραξία λειτουργεί δί­χως άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια και την πολεοδομία, καταπατώντας και καταστρέφοντας δεκάδες στρέμματα παρθένου δάσους και μολύ­νοντας τον υδροφόρο και αειφόρο ορίζοντα.

Στο μέτωπο των κινητοποιήσεων οι κάτοικοι της Ιερισσού τηρούν στάση αναμονής περιμέ­νοντας τις πρωτοβουλίες της νεοεκλεγείσας δη­μοτικής αρχής.

Από Το Ποντίκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου